Värk, ångest och långvarig trötthet kan bero på outtrycka känslor som har frusit fast i kroppen. Det kallas för känsloblockeringar eller stagnation enligt kinesisk medicin och orsakar stopp eller försämrat flöde i kroppens naturliga energicirkulation (Qi).


Fysiska, mentala och psykiska symptom samt många autoimmuna sjukdomar – kan bero på stress eller jobbiga upplevelser/trauman som sitter kvar ända från din barndom (eller senare under i livet) som du inte orkat eller kunnat bearbeta. Ofta i kombination med din nuvarande livssituation och hur du väljer att hantera den. En hel del  beror på vilka strategier du valde för att överleva under din uppväxt. Som vuxen är det inte säkert att dessa strategier gynnar dig längre.

Din kropp ropar efter din hjälp att lyssna och se att något är fel, genom att ge dig subtila och sedan starkare symptom. Med en erfaren Transfiguraterapeut kan du hitta de upplevelser, situationer eller negativa tankemönster i ditt liv som orsakar dina symptom. Du får insikter och metoden kan "ånga ut" gamla jobbiga känslor ur din kropp. Det krävs mod och villighet av dig att möta det jobbiga en liten stund. Tillsammans med din terapeut kan du i trygg miljö få tid och utrymme att känna klart på det jobbiga. Det är en oerhört skön känsla av lättnad när spänningar och symptom släpper.

Transfigura kroppsterapi är en komplementär, integrativ och alternativ metod. Transfigura vilar på ett holistiskt synsätt – vetskapen att kropp, tankar, beteenden och psyke hänger ihop. Transfigura går ett steg längre och arbetar även andligt med själen. Genom att starta upp kroppens egna energier kan vi stärka det friska och arbeta förebyggande och rehabiliterande. Vi uppmanar alltid att söka traditionell vård, när det behövs. Men, det går ofta fint att ta Transfigura kroppsterapi parallellt med traditionell vård. 

Din kropp minns det du har glömt

Sjukdom är inte en sak, det är en process

– Gabor Maté

Hur går en behandling till?

Under behandlingen ligger du på en bänk och har på dig bekväma löst sittande kläder. Genom lätta tryck,  vridningar och vibrationer på din stortåled, startar terapeuten upp energin i kristallerna i ditt skelett.


Sedan förstärker och följer terapeuten din kropps energisvar, genom att placera sina fingrar eller handflator på punkter på skelettet, akupunkturpunkter eller organ. Via sina händer ”lyssnar din terapeut in” och ”känner av” din kropps energiblockeringar. Terapeuten kan också känna av de känslor som fastnat i din kroppenoch var de sitter.


Din kropp är mycket intelligentare än både du och jag tillsammans. Cellerna i din kropp har känt dig sedan du var embryo och tidigare ändå. Enligt Transfigura och TCM finns information om dig lagrad i varje cell och i ditt autonoma (icke viljestyrda) nervsystem. Transfigura kroppsterapi är en nyckel till att starta denna naturligt läkande kraft.


Vad får jag för effekt?

Värk, trötthet och ångest kan försvinna. Du kan känna mer glädje och livslust. Det finns kunder som läkt ut Ulcerös colit, konstant smärta i käkarna och ryggen. Du kan bli av med triggande känslor från trauman. Olika autoimmuna sjukdomar, beror ofta på långvarig stress under livet. Dessa sjukdomar och symptom kan lindras och förbättras genom Transfigura Kroppsterapi. 


Hos din Transfigura kroppstterapeut kan du få stöd att förändra ditt liv till mer harmoni och balans. Ibland kan det vara en livsstilsförändring som krävs – kanske en situation i din vardag eller ditt arbete behövs förändras? Din terapeut kan läsa av vad din kropp berättar och hjälpa dig att få insikter varför du beter dig som du gör. Men, själva förändringen genomför du själv i din vardag. Det kräver motivation, ansvar och mod av dig. Din terapeut stöttar dig och samarbetar, så länge du önskar och behöver.


Transfigura är ett fint lugnande och stressreducerande komplement till traditionell behandling inom vården. Passar bra för dig som vill ta så lite läkemedel som möjligt. Vi litar på att din kropp och själ, själva vet hur den återställer din balans.

Hur många behandlingar behövs?

Efter din första kroppsterapibehandling kommer du att känna om din kropp ”svarar bra” på behandlingen. Ofta räcker det med en behandling och en uppföljning, Ibland behöver du komma tillbaka och få fler behandlingar. Det kommer du själv att känna. Det viktigaste är att du får effekt och att du är motiverad till förändring.

Omtumlande upplevelse – ge dig ledig tid efteråt

Var beredd på att det är en stark upplevelse att få Transfigura Kroppsterapi. Du kan känna dig omtumlad, frusen och trött några timmar efteråt. Behandlingen går djupt och jobbar på cellnivå. Det brukar gå över efter några timmar och ersättas av en lättare och skönare känsla i kroppen. Drick mycket vatten hela dagen efteråt, tag på en varm tröja och planera in ledig tid att vara med dig själv. Kanske gå ut i naturen. Ge dig tid att landa i eventuella insikter och vara i din nya kroppsupplevelse.

Utbilda dig till diplomerad

Transfigura Kroppsterapeut

Utbildningen består av fem delkurser under sju veckoslut. En grundläggande kurs i meridianer och enkel akupressur ingår. Lärare är Camilla Andersson med över 20 års erfarenhet av metoden. Hon har lärt sig direkt av grundaren Stanny Lansloot från Belgien.